top of page
MISSCHIEN KAN COACHING JOU HELPEN? 
IMG_2178.jpg

Een coachingstraject vertrekt meestal van een welomschreven vraag: je ondervindt in een bepaald levensdomein (je werk, je sociaal leven…) een moeilijkheid waar je niet onmiddellijk een oplossing voor ziet. Typisch voor coachingsvragen is dat ze zich quasi beperken tot dit levensdomein. 

Typische aanleidingen om een coachingstraject op te starten zijn:

  • ik worstel met mijn positie binnen mijn team op het werk

  • ik vind het moeilijk als leidingevende om de teammeetings in goede banen te leiden

  • de relatie tussen mij als leidinggevende en sommige medewerkers laat te wensen over

  • ik moet als leidingevende een vernieuwing doorvoeren en ik ervaar (of ik verwacht) heel wat weerstand bij mijn medewerkers

  • het evenwicht tussen werk en privé is zoek in mijn leven

  • ik heb een nieuwe functie gekregen op mijn werk en ik voel mij daar onzeker in

  • de relatie met mijn baas loopt moeilijk

  • ik sleep me naar het werk, voel me opgebrand. Heb ik een burn-out? Hoe kom ik hieruit?

Een coachingstraject is beperkt in de tijd en richt zich op het aanleveren van concrete handvatten en inzichten om de zaken op een manier aan te pakken die jou dichter brengt bij wat jouw doel is.

Daarbij houden we voor ogen dat jouw situatie uniek is en dat de aangereikte suggesties bij jou passen. Dikwijls zijn de sessies in een coachingstraject gespreid in de tijd, zodat je in de tussentijd ervaring kan opdoen met wat jou werd aangeboden tijdens de vorige coachingssessie. Deze ervaring is dan het uitgangspunt voor de volgende sessie.

Baobab heeft expertise en ervaring in huis op het vlak van coaching van leidinggevenden.

bottom of page