top of page
EMDR - 
Eye Movement Desensitisation Reprocessing 
emdr.jpg

Karolien, Monique, Katja, Katia en Isabel voltooiden de EMDR-opleiding level 1 & 2. 

Karolien en Monique volgden de specialisatie rond Complex Trauma.  

 

Alle EMDR-therapeuten volgen regelmatig supervisie.  

EMDR staat voor Eye Movement Desensitisation en Reprocessing.

Het is een therapievorm die erg efficiënt werkt voor het behandelen van post-traumatische stress.

De voorbereiding vraagt meestal meerdere sessies. De focus ligt dan op het opbouwen van een goede therapeutische relatie. Daarnaast bekijken we samen je levensloop en welke invloed het trauma of trauma’s tot nu toe op je leven gehad hebben. We evalueren of EMDR iets voor jou kan zijn.

Als we kiezen om met EMDR te starten, komen de herinnering(en) die aan de oorsprong liggen van de moeilijkheden centraal te staan. In een veilig kader werken we met de herinneringen en de negatieve gedachten die daaraan gekoppeld zijn. 

Vaak wisselen EMDR-sessies zich af met ruimere psychotherapeutische sessies.

Voor meer informatie kan je terecht op www.EMDR-belgium.be of neem je contact op met Karolien.

bottom of page